Chính sách bảo mật

Công ty TNHH thiết bị lạnh công nghệ cao Thâm Quyến hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện lạnh.Chúng tôi chú trọng hàng đầu đến việc bảo mật thông tin khách hàng và nhà cung cấp.Trang này đưa ra các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.

1. Tuân thủ luật pháp và các quy định khác

Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và chính sách quốc gia và các quy định khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Thiết lập và Cải tiến liên tục các Nguyên tắc Xử lý Thông tin Cá nhân

Nhu cầu bảo vệ thông tin cá nhân được ban hành triệt để trong toàn công ty, từ giám đốc trở xuống cho đến những nhân viên cấp dưới nhất.Chúng tôi duy trì và tuân theo các nguyên tắc về bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân một cách hợp lý.Chúng tôi cũng cố gắng liên tục cải thiện các nguyên tắc này.

3. Thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi xác định rõ các mục đích sử dụng mà thông tin cá nhân có thể được sử dụng.Trong những ràng buộc này, chúng tôi chỉ thu được, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi có sự đồng ý của cá nhân có liên quan.

4. Quản lý an toàn

Chúng tôi cố gắng duy trì quản lý an toàn thông tin cá nhân và đã thiết lập các biện pháp cần thiết để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, thay đổi hoặc rò rỉ dữ liệu.

5. Tiết lộ và sửa chữa

Yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân sẽ được phản hồi theo từng trường hợp trong khi chờ xác nhận danh tính của người yêu cầu.

* Vui lòng gửi bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dữ liệu cá nhân đến Bộ phận Tổng hợp của Công ty TNHH Thiết bị Điện lạnh Công nghệ Anh hùng Thâm Quyến.

Baidu
map