Adatvédelmiarányelvek.

深圳市英雄科技制冷乐动体育赛事设备有限公司HűtőiparralFoglalkozik.Kiemelten Fontosnak Tartjuk AVevžiésSzállítótifignációkBiztonságát.ezAz Oldal ASzemélyesAdatokVédelmévelKapcsolatosIrányelveinketIsmerteti。

1.Törvényekéseygyébelőírásokbetartása

Betartunk MindenNemzetiTörvénytés伊拉米尔维特,Valamint ASzemélyesAdatokVédelmévelKapcsolatosegyébSzabályozást。

2.Személyesadatokkezelésérevonatkozóarányelvekkialakításaésfolyamatosfejlesztése

甲személyesadatokvédelménekszükségességét一个vállalategészébenalaposan meghirdetik,AZigazgatóktól一个legalacsonyabb alkalmazottakig.FenntartjukéSbetartjuk一个személyesadatokmegfelelővédelméreéSfelhasználásáravonatkozóirányelveket.Arra是törekszünk,hogy ezeket AZirányelveketfolyamatosanjavítsuk。

3.SzemélyesAdatokMegszerzése,FelhasználásaésKiadása

egyértelműenmeghatározzukaszemélyesadatokfelhasználását.ezenkorlátokközöttszemélyesadatokat csakazérintetthazzájárulásávalszerezünk,哈茨纳郡ÉsAdunkki。

4.BiztonságosKezelés.

Törekszünk一个személyesadatokbiztonságoskezelésénekfenntartására,ESmegtettük一个szükségesintézkedéseketAZ adatok jogosulatlanhozzáférésének,elvesztésének,megsemmisülésének,megváltoztatásánakvagykiszivárogtatásánakmegakadályozására。

5.KözzétételésHELYSBítés

Aszemélyesadatoknyilvánosságrahozatalára,szerkesztésrevonytörlésérevonatkozókérelmekreeseti alaponkellválaszolniakérelmezýszemélyazonosságánakmegerősítésig。

*SzemélyesAdatokkalKapcsolatosKérdéseitS深圳英雄科技制冷设备有限公司Ál乐动体育赛事talánosÜgyekOsztályáhozOsztályáhozForduljon。

Baidu
map