privātumapolitika

深圳市英雄科技制冷乐动体育赛事设备有限公司Nodarbojas ArSalděšanasNozari.mēspiešķiramļļlielunozīmiklientu unitgādājufignācijasdrošībai.šsjālapārizklāstətasmūsupolitikasatiecībāuzpersonalsfignācijasaizsardzību。

1. Likumu Un CituNormatīvoaktuievěrošana

Mēsievěrojamvisus valsts likumus联合国Politiku,KāarīCitusNoteIkumus,KAS AtieCAS UZ PersonalsInformācijasaizsardzību。

2.personiskāsfignācijasapstrādesvadlīnijuizveide联合国Nepārtrauktauzlabošana

Nepieciešamība aizsargāt personisko informāciju tiek plaši izplatīta visā uzņēmumā, sākot no direktoriem un beidzot ar jaunākajiem darbiniekiem.Mēs uzturam un ievērojam vadlīnijas par pareizu personas informācijas aizsardzību un izmantošanu.Mēs arī cenšamies šīs vadlīnijas pastāvīgi uzlabot.

3.PersoniskāsfignācijasIegūšana,Izmantošana联合国Izlaišana

Mēsskaidridefireējampersonasinformācijasizmantošanasveidus.šoierobežojumuietvarosməsiegūstam,izmantojam unizpaužampersonasfignācijutikai aratiecīgāspersonaspiekrišanu。

4.DrošaPārvaldība.

Mēscenšamiesuzturētdrošupersisckāsfignācijaspārvaldībuensamieviesušinepieciešamospasākumus,赖诺ērstunesankcionētupiekļuvidatiem,nozaudēšanu,iznīcināšanu,pārveidošanuvainoplīdi。

5.Izpaušana联合国Labošana

uzpieprasījumiemizpaust,rediģētvaidzēstpersonalsfignācijuatbildkatrāgadījumāatsevišķi,līdztiekapstiprinātapieprasītājaidentāthte。

*lūdzu,nosūitietvisusjautājumuspar personas datiem深圳英雄科技制冷设备有限公乐动体育赛事司Vispārējo局局。

Baidu
map