מדיניות פרטיות

Shenzhen Hero-Tech Refrigeration Equipment Co., Ltd עוסקת בתעשיית הקירור.אנו מייחסים חשיבות מרבית לאבטחת מידע הלקוח והספק.דף זה מפרט את המדיניות שלנו ביחס להגנה על מידע אישי.

1. עמידה בחוקים ותקנות אחרות

אנו מצייתים לכל החוקים והמדיניות הלאומיים ולתקנות אחרות הנוגעות להגנה על מידע אישי.

2. קביעה ושיפור מתמשך של הנחיות לטיפול במידע אישי

הצורך בהגנה על מידע אישי מופץ ביסודיות בכל החברה, מהדירקטורים ועד לעובדים הזוטרים ביותר.אנו שומרים ועוקבים אחר הנחיות להגנה נכונה ושימוש במידע אישי.אנו גם שואפים לשפר את ההנחיות הללו על בסיס מתמשך.

3. רכישה, שימוש ושחרור של מידע אישי

אנו מגדירים בבירור את השימושים שבהם ניתן להשתמש במידע אישי.במסגרת אילוצים אלה, אנו רוכשים, משתמשים ומשחררים מידע אישי רק בהסכמת האדם הנוגע בדבר.

4. ניהול מאובטח

אנו שואפים לשמור על ניהול מאובטח של מידע אישי, וקבענו את האמצעים הדרושים למניעת גישה לא מורשית לנתונים, אובדן, הרס, שינוי או דליפה.

5. גילוי ותיקון

בקשות לגילוי, עריכה או מחיקה של מידע אישי ייענו על בסיס כל מקרה לגופו עד לאישור זהות המבקש.

*נא להפנות כל שאלה הנוגעת לנתונים אישיים ל-Shenzhen Hero-Tech Refrigeration Equipment Co., Ltd., חטיבה לעניינים כלליים.

Baidu
map