Kompaniýa habarlary

 • Duýduryş bolansoň, çileri işlemäge mejbur etme!

  Çiller dolandyryş ulgamynda ulanyja ýa-da tehnikany ýatlatmak we MESELE BERMEK üçin ýatlatmak üçin dürli görnüşli gorag we degişli duýduryş bar.Mostlyöne köplenç duýduryşy äsgermezlik edýärler, diňe jaňy täzeden dikeldýärler we sowadyjyny yzygiderli işledýärler, ýöne bu käwagt uly zyýan getirýär.1. Akym tizliginiň duýduryşy: duýduryş şo ...
  Koprak oka
 • Bahar baýramy 7-nji fewraldan 22-nji fewral aralygynda

  Gadyrly hemmämiz, 7-nji fewraldan Bahar baýramy üçin dynç alyşa başlarys we 23-nji fewralda işe başlarys. Gyssagly bir zat bar bolsa, +86 15920056387 telefon belgisi arkaly bize jaň ediň. , LTD Goşmak: 34-nji bina, Daýangtian senagat parky ...
  Koprak oka
 • 20 ýyllyk baýramçylyk

  HERO-TECH Toparyna doglan günüň gutly bolsun 18-nji awgustda HERO-TECH söwda kompaniýasy hökmünde işe başlady.2010-njy ýyl, ŞENZHEN HERO-TECH, sowadyjy enjamlary professional öndüriji hökmünde işe başlady.2012, Longstar import we eksport kompaniýasy ikinji kömekçi korporasiýa hökmünde işe başlady;201 ...
  Koprak oka
 • Resmi bildiriş

  Koprak oka
 • Suw çileri sargytlary üçin yssy möwsüm

  Gysga bahar baýramy dynç alyşyndan soň, gaty işli meýilnama girýäris.Sebäbi içerki müşderiler dynç alyşdan ozal sargyt goýupdyrlar we dynç alyş gutarandan soň zerurdyr, tomus gelýändigi sebäpli daşary ýurtly müşderileriň sargytlary köp bolýar, esasanam paýlaýjylarymyz ...
  Koprak oka
Baidu
map