Εταιρικόνα.

 • μηςΠιάετετοψυκτικόσιαγκέράτημαναλειτουργεςμόλιάνειΣυναγερμά!

  ΤοσύστημαελέγχουψυκτικούσυγκροτήματοςδιαθέτειείδηπροστασίαςκαισχετικόσυναγερμόγιαναυπενθυμίζειστονχρήστηήστοντεχνικόΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕΤΟΨΥΚΤΗΡΙΟ&ΕΛΕΓΞΤΕΤΟΠΡΟΒΛΗΜΑ.Αλλάκυρίωςαγνοούντονσυναγερμό,επαναφέρουνμόνοτονσυναγερμόκαιλειτουργούνσυνεχώςτοψυκτικόσυγκρότημα,αλλάαυτόθαπροκαλέσειμεγάληζημιάμερικίφορν.1。Συναγερμέρχθμοςρος:ανοΣυναγερμάσ...
  Διαβάστεπερισσότερα
 • Διακοπόγιατοανοινιάτικοκοφεστιβάλ7έως22φερρυυίίίίί

  Αγαπητοίόλοι,Θαξεκινήσουμετιςδιακοπέςαπότις7ΦεβρουαρίουγιατιςδιακοπέςτουΑνοιξιάτικουΦεστιβάλκαιθαξεκινήσουμετιςεργασίεςστις23Φεβρουαρίου。ΕάνΚάτιΕπείγου,κανστιμένστοςαριθμηλεφέος,+86 15920056387είαριστικαιμηεεκτιμηση,深圳英雄科技制冷设备有限公司,LtdΠροσθήκη乐动体育赛事:κτέριο34,βιομηςανικόρκοκοday day daydayάάάday day ......άάάάήον...
  Διαβάστεπερισσότερα
 • Εορτασμός20ηςΕπετενος

  ΧρόνιαπολλάστηνHER乐动体育赛事O-TECH GROUPΣτις18Αυγούστου,ηHERO-TECHξεκίνησεωςεμπορικήεταιρεία.Το2010,η深圳市英雄-TECHξεκίνησεωςεπαγγελματίαςκατασκευαστήςεξοπλισμούβιομηχανικήςψύξης.Το2012,ηεταιρείαεισαγωγήςκαιεξαγωγής龙胜ξεκίνησεωςηδεύτερηθυγατρικήΕταιρεία.201......
  Διαβάστεπερισσότερα
 • επάσημηανακουωση.

  Διαβάστεπερισσότερα
 • ζεστέπερίοουγγιαπαραγελάενςκτηνερος

  ΜετάαπόσύντομεςδιακοπέςγιατοΑνοιξιάτικοΦεστιβάλ,μπαίνουμεσεέναπολύφορτωμένοπρόγραμμαεργασίας.Επειδήοιεγχώριοιπελάτεςέχουνήδηκάνειπαραγγελίεςπριναπότιςδιακοπέςκαιχρειάζονταιμετάτηνολοκλήρωσητωνδιακοπών,καιοιπαραγγελίεςπελατώναπότοεξωτερικόέρχονταισεμεγάλουςαριθμούςλόγωτουκανοκαιριουπουυυέεται,Ειδικόνοοιμlδιανομεςμsίςςς...
  Διαβάστεπερισσότερα
Baidu
map