எங்களைபற்றி

ஹீரோ-டெக்குரூப்கம்பெனிலிமிடெட்

乐动体育赛事英雄技术前台

深圳市英雄科技制冷乐动体育赛事设备有限公司,英雄科技集团 - ன்கீழ்உள்ளது,2010இல்深圳,广东மாகாணத்தில்நிறுவப்பட்டது。乐动体育赛事英雄科技集团有限公司வணிகவணிகமற்றும்தொழில்துறைகுளிர்பதனகுளிர்பதனசாதனங்களுக்கானநிறுவனமாகநிறுவனமாகஆரம்பதொடக்கத்தில்பாகங்கள்; 2005ஆம்ஆண்டுமுதல்,தொழில்துறைகுளிர்பதனஅமைப்புகளைவடிவமைக்கHERO-TE乐动体育赛事CHஎங்கள்சொந்தகுழுவைக்கொண்டுள்ளது.அதேநேரத்தில்எங்களிடம்எங்கள்சொந்தபிராண்ட்ஹெல்ட்-டெக்உள்ளது.டாய்ச்மொழியில்HERO-TECHஎன்றுஅர்த்தம்.பிராண்ட்எங்கள்குழுஇளம்,உணர்ச்சி,ஆக்கப்பூர்வமானமற்றும்செயலில்உள்ளதுஎன்பதைக்குறிக்கிறது。英雄乐动体育赛事科技ஆனதுநிறுவனத்தின்அளவுமற்றும்மேம்பாடுகளில்விரைவானவளர்ச்சியைப்பெற்றது。தொழில்துறைகுளிர்பதனத்தில்21வருடஅனுபவம்英雄科技ஐ乐动体育赛事ஐமுன்னோடியாக முன்னோடியாக .குவாங்சோ,ஷாங்காய்,பெய்ஜிங்,தியான்ஜின்,ஜெங்ஜோ,ஜினான்,கிங்டாவோமற்றும்சுஜோஆகியஎங்களிடம்வலையமைப்புகட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது,இதனால்இதனால்விரைவானமற்றும்வசதியானசேவையை.இதற்கிடையில்,மத்தியமத்திய,தென்கிழக்குஆசியா,கிழக்குஐரோப்பா,தென்தென்அமெரிக்காமற்றும்ஆஸ்திரேலியாபோன்றபோன்றகட்டமைக்கப்பட்டுமற்றும்பகுதிகளைமேம்படுத்தப்பட்டதுகட்டமைக்கப்பட்டுமேம்படுத்தப்பட்டதுமேம்படுத்தப்பட்டதுமேம்படுத்தப்பட்டதுமேம்படுத்தப்பட்டதுமேம்படுத்தப்பட்டதுமேம்படுத்தப்பட்டதுகட்டமைக்கப்பட்டுமேம்படுத்தப்பட்டதுகட்டமைக்கப்பட்டுமேம்படுத்தப்பட்டதுகட்டமைக்கப்பட்டுகட்டமைக்கப்பட்டுகட்டமைக்கப்பட்டுகட்டமைக்கப்பட்டுகட்டமைக்கப்பட்டுகட்டமைக்கப்பட்டுகட்டமைக்கப்பட்டுகட்டமைக்கப்பட்டுகட்டமைக்கப்பட்டுவளர்ச்சியைக்

நாம்என்னசெய்கிறோம்

乐动体育赛事英雄技术தொழில்துறைகுளிர்ச்சிமற்றும்வெப்பநிலைகட்டுப்பாடு,காற்றுகாற்றுமற்றும்நீர்குளிரூட்டப்பட்டஸ்க்ரோல்,ஸ்க்ரூஸ்க்ரூசில்லர்,க்ளைகோல்சில்லர்,லேசர்சில்லர்,ஆயில்சில்லர்,ஹீட்டிங்மற்றும்,மோல்ட்டெம்பரேச்சர்உள்ளிட்டதயாரிப்புகளின்ஆராய்ச்சிமற்றும்மேம்படுத்த。கன்ட்ரோலர்,கூலிங்டவர்போன்றவை。

乐动体育赛事英雄科技தயாரிப்புகள்அடுத்ததலைமுறை,குறைந்தகுளோபல்வார்மிங்பொட்டன்ஷியல்(gwp)

ஃபோகஸ் ஹீரோடெக்நிபுணத்துவத்தைஉருவாக்குகிறது。乐动体育赛事

赫托特工厂

சேவைமதிப்புகள்

[நிறுவனபணி]:தொடர்ச்சியானதொடர்ச்சியான,தொழில்துறையைஅதிகஆற்றல்திறன்மாற்றுகிறது。

[எண்டர்பிரைஸ்ஆவி]:நேர்மையைநேர்மையைஅடிப்படையாகக்கொண்ட,அளவிற்கானஅளவிற்கான,நல்லிணக்கம்ஆகியவைமுக்கியவழி。

[செயல்பாட்டுக்கொள்கை]ஒருமைப்பாடுசார்ந்த,தரம்முதலில்,வாடிக்கையாளர்வாடிக்கையாளர்。

சிறந்ததைத்தொடருங்கள்,மேலேசெல்லுங்கள்

Baidu
map