Китайвиробникіпостачальникохолоджувачазповітрянимохолодженнямшнековоготипу|Герой——Тех

Чиллер и инто о о о о о ипу з повітряним охолодженням

Детальна інформація п о о п одук

Параметрипродукту

пак к о а ан а ан а анспо в та а ан а ан а ан а анс ан а а

сертифікат

поширенізапитання

Введенняпродукту

ПромисловийохолоджувачсеріїHTS-Aвосновномувикористовуєтьсявпромисловостіпластмастагуми;Вінможеточноконтролюватитемпературуформуваннятаскоротитициклформування,підвищитиякістьпродукціїтапідвищитиефективністьвиробництва。Вонитакожшироковикористовуютьсявметалообробці,машинобудуванні,хімічнійтафармацевтичнійпромисловості,харчовійпромисловостітавиробництвінапоїв,лазерній,електроннійпромисловості,текстильній,гальванічній,напівпровідниковійпромисловості,водномуструменеві,вакуумномупокритті,будівництвітавійськовійпромисловості。

Не вс с с с и илле е с ст о о е ен о однаковим。ДляефективногоохолодженнятадовготривалоїроботивиможетерозраховуватинаГЕРОЙ——ТЕХохолоджуючихпродуктівдлявсіхвашихпотребвохолодженні。

乐动体育赛事HERO-TECHзавждинадаєкваліфікований,найкращийсервіс,заснованийнарішеннях。

Застосування

Надійне,універсальн,евисокоефективнеохолодження。

ОхолоджувачіH乐动体育赛事ERO-TECHзабезпечуютьширокийспектрзастосуваньзрозширенимипараметрамиенергоефективності。
Середні та с елик к о промислов о охолодження
Центральна система кондиціонування
Холодильна кам ме е а, те в мостат - с а а а а а а с м ме а

Особливостіконструкції
Компресор відомої ма к к
Пристрійвикористовуєнапівгерметичнийгвинтовийкомпресорфірми比泽尔абоТайваньHANBELL。Останній5 - 6запатентованийпрофільгвинтовогороторазчудовоюефективністю。
Регульованийбезкінечнийабоблизькоступінчастийконтрольпотужності,забезпечуєенергоефективну,стабільнутатихуроботу。
Найсучаснішийзапатентованийпроцесвиробництванайвищоїточності。
Вбудованийповнийінтелектуальниймоніторингізахист,включаючитермоконтрольтемпературидвигуна,моніторингпослідовностіфаз,блокуванняручногоскидання,датчиктемпературимасла。
Широкийасортиментхолодоагентудляопції,включаючиR134A,іR22替代工质R407c (R404A, R507cзазапитом)。
Система управління мікропрограмуванням
ПромисловийPLCцентралізованеуправліннявпоєднаннізсистемоюконтролюпотужностікомпресора,точниймоніторинг。
Вбудованийзахиствіднизькоїтемператури,високого/низькоготиску、антизамерзання,відсутностіфази,протифази,перевантаження,перегрівудвигуна,диференціаламасла,перемикачапотоку,затримкизапуску。
Додатковамовакерування,провіднемен,юробочийстанпристроюлегконалаштувати。
Проста оста но о ка, надійна о обота
Покроковийзапуск,мінімізаціявпливунаелектроенергію。
Стійкатабезпечнаробота,низькавібрація,проставустановці。
Компактнаконструкція,меншапотребавпросторітаневеликавага,проставтранспортуваннітаустановці。
Повністюпідключений,перевіренийтаперевіренийпереддоставкою,щозаощаджуєчасівитратинавстановлення。

·КонденсаторзалюмінієвимребромW -образноїформи,щозабезпечуєдостатнюплощутеплообмінувменшомурозмірі
·Високоефективнийвипарникзвнутрішньоюрізьбоюмідноїтрубки。
·Осьовийвентиляторвеликогооб的ємуповітрязметалевимилопатями。Двигунвідокремленийвідсітчастоїкришки,закріпленийнавипускномуотворіметалом
·КеруванняПЛК西门子інтерфейссенсорногоРК——екрану。
·СтандартнийдизайніззарядженимR22,безфреонів,替代工质R407C, R410A R404A, R134Aдляопції。
·380V-415V/50Hz 3pH дл станда тно о диза н。Різний диза - н з за бажанням замо о ника。

Комплекснеобслуговування

——Процесійнакоманда:командаінженерівізсереднім15 -річнимдосвідомроботивпромисловомуохолодженні、командапродажівізсереднімдосвідомроботи7років,командасервісногообслуговуванняізсереднімдосвідомроботи10років。

——Індивідуальнерішеннязавждипостачаєтьсявідповіднодовимог。

3крокиконтролюякості:вхіднийконтрольякості、контрольякостіпроцесу,вихіднийконтрольякості。

- Гарантія 12 місяців на вс с продукцію。Врамкахгарантії,будь——якіпроблеми,викликанідефектамисамогочиллера,надаютьсяпослугидовирішенняпроблеми。

HTS-A75丅"src=

П' переваг her乐动体育赛事o-tech

•Силабренду:Миєпрофесійниміпровіднимпостачальникомпромисловихохолоджувачівз20 -річнимдосвідом。

•Професійнекерівництво:Професійнийідосвідченийтехнікікомандазпродажуназакордонномуринку,пропонуючипрофесійнерішеннявідповіднодовимог。

•Швидкадоставка:чиллеризповітрянимохолодженнямпотужністювід1/2д50ок。с。на скл лад дл не р о о но ста о ки。

•Стабільнийперсонал:Стабільнийштатможезабезпечитистабільнутависокупродуктивність。Длязабезпеченнявисокоїякостіобслуговуваннятаефективноїпісляпродажноїпідтримки。

•Золотапослуга:відповідьнадзвінокслужбипротягом1години,рішенняпропонуєтьсяпротягом4годин,атакожвласнакомандазвстановленнятаобслуговуваннязакордоном。


 • Попередній:
 • далі:

 • Модель(高温超导- * * *)

  40А

  50А

  60А

  75年А

  85年А

  100年А

  120年А

  150年А

  Номінальна потужність охолодження

  7℃

  Ккал/год

  96148

  126248

  135622

  181460

  213796

  251464

  294550

  373842

  千瓦

  111.8

  146.8

  157.7

  211.0

  248.6

  292.4

  342.5

  434.7

  12℃

  Ккал/год

  115412

  151532

  162798

  217752

  256624

  301860

  353460

  448748

  千瓦

  134.2

  176.2

  189.3

  253.2

  298.4

  351年0

  411年0

  521.8

  Вхіднапотужність

  千瓦

  36.1

  44.3

  51.2

  67

  76.3

  88.3

  105.5

  131.6

  Джереложивлення

  3ph380v ~ 415v 50hz / 60hz

  холодоагент Тип

  R22

  Зарядити

  公斤

  28

  35

  42

  52

  60

  70

  84

  105

  Контроль

  Термостатичний и оз з з и ал ни к кла а а

  Компресор Тип

  Напівгерметичнийгвинт

  потужність

  千瓦

  33.7

  41.9

  46.4

  60.6

  69.9

  80.3

  95.9

  118.8

  Режимзапуску

  Y -△

  Контрольємності

  0-25-50-75-100

  Випарник Тип

  кожухотрубний (пластин а асти т теплообмінник)

  Обсяг охолодженої од д

  м³/год

  18

  23.6

  25.7

  34.4

  40.5

  46.4

  55

  69.5

  Падіння тиску у о од

  кПа

  32

  35

  38

  42

  45

  43

  43.3

  41

  З”єднаннятруб

  дюйм

  3.

  3.

  3.

  3.

  3.

  4

  4

  5

  Конденсатор Тип

  високоефективнаоребренаміднатрубказповітрянимохолодженням

  Вентилятор Тип

  Осьовийвентиляторвеликогообсягутанизькийрівеньшуму

  Потужність

  千瓦

  0, 6 * 4

  0, 6 * 4

  0, 8 * 6

  0, 8 * 8

  0, 8 * 8

  0, 8 * 10

  0, 8 * 12

  0, 8 * 16

  Обсягповітря

  м³/год

  40000

  50000

  60000

  80000

  90000

  100000

  116000

  135000

  Запобіжніпристрої

  Внутрішнійзахисткомпресора,захиствідперевантаженняструму,захиствідвисокого/низькоготиску,захиствідперегріву,захистшвидкостіпотоку,захистпослідовності/фаз,изахистохолоджуючоїрідини,захиствідзамерзання,захиствідперегрівувихлопнихгазів

  Розмір Довжина

  毫米

  2180

  2350

  2650

  3310

  3470

  4090

  4870

  6450

  Ширина

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  Висота

  毫米

  2050年рік

  2050年рік

  2050年рік

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243

  Ваганетто

  公斤

  1300

  1600

  1900年рік

  2350

  2550

  2800

  2950

  3200

  Вага дл бігу

  公斤

  1450

  1750年рік

  2100

  2550

  2800

  3050

  3250

  3500

  Наведенівищеспецифікаціївідповідаютьтакимумовампроектування:

  1. Температураохолодженоїводинавході/виході12℃/ 7%
  2. Температураохолоджувальногоповітрянавході/виході30% / 38%

  Модель більше hts-170ad має модул ну конструкцію。

  Мизалишаємозасобоюправозмінюватитехнічніхарактеристикибездодатковогоповідомлення。

  Модель(高温超导- * * *)

  80 рік на о о р е и

  100р。ен。

  120 рік на о о р е и

  150 рік на о о р е и

  170 рік на о о р е и

  200 рік на о о р е и

  240 рік на о о р е и

  300 рік на о о р е и

  Номінальна потужність охолодження

  7℃

  Ккал/год

  192296

  252496

  271244

  362920

  427592

  502928

  589100

  747684

  千瓦

  223.6

  293.6

  315.4

  422年0

  497.2

  584.8

  685年0

  869.4

  12℃

  Ккал/год

  230824

  303064

  325596

  435504

  513248

  603720

  706920

  897496

  千瓦

  268.4

  352.4

  378.6

  506.4

  596年,8

  702.0

  822.0

  1043.6

  Вхіднапотужність

  千瓦

  73.8

  93.4

  102.4

  134年0

  152.6

  176.6

  211.0

  263.2

  Джереложивлення

  3ph380v ~ 415v 50hz / 60hz

  холодоагент Тип

  R22

  Зарядити

  公斤

  28 * 2

  35 * 2

  42 * 2

  52 * 2

  60 * 2

  70 * 2

  84 * 2

  105 * 2

  Контроль

  Термостатичний и оз з з и ал ни к кла а а

  Компресор Тип

  Напівгерметичнийгвинт

  потужність

  千瓦

  33岁的7 * 2

  41岁,9 * 2

  46岁,4 * 2

  60岁,6 * 2

  69年,9 * 2

  80年,3 * 2

  95年,9 * 2

  118年,8 * 2

  Режимзапуску

  Y -△

  Контрольємності

  0-25-50-75-100

  Випарник Тип

  кожухотрубний (пластин а асти т теплообмінник)

  Обсяг охолодженої од д

  м³/год

  35.6

  46.8

  50.8

  68

  80

  92.8

  110.6

  139

  Падіння тиску у о од

  кПа

  45

  43

  43

  41

  42

  45

  42

  46

  З”єднаннятруб

  дюйм

  3.

  4

  4

  5

  6

  6

  8

  8

  Конденсатор Тип

  високоефективнаоребренаміднатрубказповітрянимохолодженням

  Вентилятор Тип

  Осьовийвентиляторвеликогообсягутанизькийрівеньшуму

  Потужність

  千瓦

  0, 8 * 8

  0, 8 * 12

  0, 8 * 12

  0, 8 * 16

  0, 8 * 16

  0, 8 * 20

  0, 8 * 24

  0, 8 * 32

  Обсягповітря

  м³/год

  80000

  1000000

  116000

  135000

  165000

  200000

  236000

  276000

  Запобіжніпристрої

  Внутрішнійзахисткомпресора,захиствідперевантаженняструму,захиствідвисокого/низькоготиску,захиствідперегріву,захистшвидкостіпотоку,захистпослідовності/фаз,изахистохолоджуючоїрідини,захиствідзамерзання,захиствідперегрівувихлопнихгазів

  Розмір Довжина

  毫米

  3310

  4570

  4870

  6450

  3470 * 2

  4090 * 2

  5650 * 2

  6450 * 2

  Ширина

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  Висота

  毫米

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  Ваганетто

  公斤

  2500

  2950

  3350

  4100

  4350

  4750

  5200

  5700

  Вага дл бігу

  公斤

  2800

  3250

  3750

  4500

  4850

  5250

  5800

  6300

  Наведенівищеспецифікаціївідповідаютьтакимумовампроектування:

  1. Температураохолодженоїводинавході/виході12℃/ 7%
  2. Температураохолоджувальногоповітрянавході/виході30% / 38%

  Модель більше hts-170ad має модул ну конструкцію。

  Мизалишаємозасобоюправозмінюватитехнічніхарактеристикибездодатковогоповідомлення。

  包装货物"src=

  证书"src=

  Q1:Чинемоглибвидопомогтинамрекомендуватимодельдлянашогопроекту吗?
  , A1:Такунасєінженер,щобперевіритидеталітавибратиправильнумодельдлявас。На осно ов о н () На ст о пн () о о о о о:
  1) Охолоджуюча здатність;
  2)Якщовинезнаєт,евиможетезапропонуватишвидкістьпотокудовашоїмашини,температурунавходітатемпературунавиходізвашоїчастини;
  3) Температура на а - ко оли н о середовища;
  4)Типхолодоагенту、R22,а替代工质R407cбоінший,будьласка,уточніть;
  5)Напруга;
  6) Індустрія зас стос о анн;
  7) Вимоги до о ит та т соса та тиску;
  8) Будь- к інші особли и и имо и。

  Q2: Як за абезп пе е пе п и ит а а ну якість ва а о о о о о о кт ?
  A2:УсінашіпродуктизсертифікатомCEтанашакомпаніясувородотримуютьсясистемиуправлінняякістюISO900。Мивикористовуємоаксесуаривсесвітньовідомихбрендів,такихяккомпресори丹佛斯,科普兰,三洋,比泽尔,HANBELL,електричнікомпоненти施耐德,холодильнікомпоненти丹佛斯/爱默生。
  Блокибудутьповністюперевіреніпередупаковкою,аупаковкабудеретельноперевірена。

  Q3: Яка гарантія?
  A3: 1рікгарантіїнавсічастини;Безкоштовнапрацянавсежиття!

  Q4: Ви виробник?
  A4:Так,мимаємобільш23ероківусферіпромисловогохолодильногообладнання。НашафабрикавШеньчжені;Ласкавопросимовідвідатинасубудь——якийчас。Також ма т т пате а на конструкцію чиллерів。

  Q5: Як можу з о обит т замо ленн ?
  A5:Надішлітьнамзапителектронноюпоштою:sales@szhero-t乐动体育赛事ech.com,зателефонуйтенамзаномероммобільноготелефону+ 86 15920056387безпосередньо。

 • СУПУТНІТОВАРИ