நிறுவனத்தின்வீடியோ

ஹீரோ-டெக்டெக்வாட்டர்சில்லர்சில்லர்0.5டன்முதல்1000டன்வரைகுளிரூட்டிகளைஉற்பத்திசெய்கிறது

சீனாவில்英乐动体育赛事雄技术தொழில்முறைகுளிர்விப்பான்உற்பத்தியாளர்,குளிர்விப்பான்திறன்0.5டன்முதல்1000டன்வரை。

Baidu
map