கண்காட்சிகள்

 • கண்காட்சிசேவை,நாங்கள்மிகவும்தீவிரமானவர்கள்

  நிறுவனம்வளர்ந்து,கூட்டாளிகள்ஊக்குவிக்கும்போது,நாங்கள்பெரியகண்காட்சிகளில்அதிகஅளவில்கலந்து,இதன்இதன்மூலம்வாடிக்கையாளர்களுடன்ஒருவரையொருவர்நன்குஅறிந்துகொள்ளமுடியும்முடியும்சரியானநேரத்தில்மற்றும்திறமையானதிறமையானசேவையைஎங்கள்தொழில்முறைஊழியர்கள்ஊழியர்கள்மற்றும்அனுபவம்அனுபவம்வாய்ந்தகண்காட்சியில்ஊழியர்கள்மற்றும்கலந்துகொள்வார்கள்கண்காட்சியில்கலந்துகொள்வார்கள்கலந்துகொள்வார்கள்.நாங்கள்
  மேலும்படிக்கவும்
 • சைனாபிளாஸ்2018க்கானஅழைப்புக்குறியீடு

  中国2018年க்கான英雄科技இன்இன乐动体育赛事்கடிதம்அன்பர்களேஅன்பர்களேஅன்பர்களே,ஷாங்காய்சீனாவில்நடைபெறும்中国2018年இல்கலந்துகொள்வோம்,உங்களுக்குஉங்களுக்குகடிதம்தேவைப்பட்டால்,மின்னஞ்சல்மூலம்எங்களைத்தொடர்பு கொள்ளவும்。
  மேலும்படிக்கவும்
 • NPE2018

  乐动体育赛事Hero-Tech NPE 2018இல்美国இல்கலந்துகொள்ளும்
  மேலும்படிக்கவும்
 • சீனாப்ளாஸ்2018ஷாங்காயில்

  乐动体育赛事Hero-Techசீனாப்ளாஸ்2018இல்இல்ஷாங்காய்சாவடி:7.1d75இல்கலந்துகொள்ளும்எங்களைப்வரவேற்கிறோம்!
  மேலும்படிக்கவும்
 • பிளாஸ்டிக்மற்றும்ரப்பர்இந்தோனேசியா 2017

  乐动体育赛事英雄科技及艾尔德诺பிளாஸ்டிக்&ரப்பர்இந்தோனேசியா 2017நவம்பர்15-18,2017
  மேலும்படிக்கவும்
 • PrintPackplas菲律宾2017年

  பூத்:Hall3 P18தேதி:12முதல்14அக்டோபர்,2017வரை,தொழில்முறைபிளாஸ்டிக்இயந்திரக்கண்காட்சிக்காகபிலிப்பைன்ஸுக்குபிலிப்பைன்ஸுக்குவந்தோம்உண்மையில்நல்லநிலைஅல்லதுஅதிகமானபார்வையாளர்களைநாங்கள்எதிர்பார்க்கவில்லைஎதிர்பார்க்கவில்லைஎதிர்பார்த்ததைஎதிர்பார்த்ததைவிடஇதுமிகவும்சிறப்பாக,தாய்லாந்து,,வியட்நாம்,மற்றும்visiஐவிடபார்வையாளர்கள்அதிகம்...
  மேலும்படிக்கவும்
 • packprintplasபிலிப்பைன்ஸ்2017.

  乐动体育赛事Hero-Tech参加PPP Phillipines 2017年பூத்எண்:P22Bதேதி:12-14 அக்டோபர்,2017மாதிரிகுளிர்விப்பான்:hti-5aகுளிரூட்டும்:hti-5aகுளிரூட்டும்:14.5kwகம்ப்ரசர்:三洋制冷剂:r40பம்ப்கட்டுப்பாடு:p40ஆவியாக்கி:செப்புச்சுருளுடன்கூடியஎஸ்எஸ்தொட்டி
  மேலும்படிக்கவும்
 • 中国2017年கண்காட்சியின்போது英雄技术ஐப்ஐப்乐动体育赛事வரவேற்கிறோம்

  中国2017年 - பிளாஸ்டிக்மற்றும்ரப்பர்தொழில்கள்மீதான31வதுசர்வதேசகண்காட்சிகள்。பஜோ,குவாங்சூ,பிஆர்சீனாஎங்கள்சாவடிக்குதரவரவேற்கிறோம் ...
  மேலும்படிக்கவும்
Baidu
map