प्रदर्शनीहरू

 • प्रदर्शनीसेवा,हामीधेरैगम्भीरछौं

  ...
  थपपढ्नुहोस्
 • 中国2018年कोकोलागिनिमन्त्रणानिमन्त्रणा

  乐动体育赛事英雄科技बाट译团2018कोनिमन्त्रणापत्रप्रियसबै,हामीसाङ्घाईचीनमाचीनमाचीनमासबैमाभागलिनेछौं,यदितपाईआउनुभयोरनिमन्त्रणाचाहियो,कृपयाहामीलाईइमेलमार्फतसम्पर्कगर्नुहोस्हार्दिक,销售团队英雄科技集团有限公司
  थपपढ्नुहोस्
 • NPE2018

  乐动体育赛事Hero-Techसंयुक्तसंयुक्तराज्यअमेरिकाअमेरिकाnpe 2018माभागलिनेछ
  थपपढ्नुहोस्
 • 中国2018年शंघाईमा

  乐动体育赛事Hero-Techलेलेबुथनम्बर:7.1d75मामा中国2018年माभागलिनेछहामीलाईभ्रमणगर्नस्वागतछ!
  थपपढ्नुहोस्
 • प्लास्टिकररबरइन्डोनेसिया2017

  乐动体育赛事Hero-Techर艾尔德诺प्लास्टिकररबरइन्डोनेसिया2017नोभेम्बर15-18,2017माभागलिनुहोस्
  थपपढ्नुहोस्
 • printpackplasफिलिपिन्स2017समाप्तभयो

  बूथ:Hall3 P18मिति:12देखि14thअक्टोबर,2017हामीपेशेवरप्लास्टिकमेसिनरीप्रदर्शनीकोलागिआएकोयोपहिलोपटकहोवास्तवमाराम्रोअवस्थावाधेरैआगन्तुकहरूकोगरेकागरेकाथिएनौंतरयोहामीलेहामीलेअपेक्षाभन्दाराम्रोछछ,आगन्तुकहरूछ,आगन्तुकहरूथाइल्याण्ड,भियतनाम,रभिजिटहरूभन्दाधेरै...
  थपपढ्नुहोस्
 • packprintplasफिलिपिन्स2017.

  乐动体育赛事英雄科技参加PPP菲利普斯2017年बुथनम्बर:P22Bमिति:12-14अक्टोबर,2017नमूनाचिलर:hti-5aकुलिङ:hti-5aकुलिङक्षमता:14.5kwकम्प्रेसर:三洋:r407कम्प्रेसर:pidmorangeकन्ट्रोलकन्ट्रोल:तामाकोकुण्डलीभएकोएसएसट्याङ्की
  थपपढ्नुहोस्
 • 中国2017年प्रदर्शनीकोक्रममा英雄科技भ्रमणभ乐动体育赛事्रमणस्वागतछ

  中国2017年 - प्लास्टिकररबरउद्योगहरूमा31औंऔंप्रदर्शनी。Hero-techबुथबुथ:हल2.2 l31मि乐动体育赛事ति:मे16-19,2017,2017广州,Prचाइनालाईडिस्कसकोलागिहाम्रोबुथभ्रमणभ्रमणस्वागतछ。......
  थपपढ्नुहोस्
Baidu
map