• Banner1.
  • Banner2.
  • 班纳3.
  • Banner4佩尼2019年

हाम्रोबारे

हिरो-टेकटेकग्रुपकम्पनीकम्पनीलिमिटेडकोलिमिटेडकोस्थापनासन्सन्सन्सन्सन्सन्सन्सन्भएकोभएको,जुनआरएन्डडी,उत्पादन,मार्केटिङरप्राविधिकसेवासँगएकीकृतभएको。深乐动体育赛事圳市英雄技术制冷设备有限公司,英雄科技集团मातहत,सन्2010मागुआंग्डोंगप्रान्तकोशेन्जेनमास्थापनाभएकोथियो。

乐动体育赛事英雄科技औद्योगिकशीतलनरतापमाननियन्त्रणकोउद्योगकोरविकासगर्नसमर्पितछ,उत्पादनदायरादुबैएयरकूल्डवाटरवाटरचिलर,स्क्रूप्रकारचिलर,ग्लाइकोल,लेजरचिलर,तेल,तताउनेरचिलर,मोल्डचिलरचिलर。कन्ट्रोलर,कुलिङटावर,आदि...

  • 赫托特工业冷冻机
  • MMEXPORT1611035425990.
  • IMG_20210305_101313
  • 赫托特 - 冷却器
  • 应用
Baidu
map