Агаарын хөргөлттэй шураг төрлийн хөргөгч

风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机

Товчтодорхойлолт:

БүтээгдэхүүнийтанилцуулгаHTS-AцувралынүйлдвэрийнхөргөгчийгихэвчлэнХуванцар,резинүйлдвэрлэлдашигладаг;Энэньхэвнийтемпературыгнарийнхянаж,хэвниймөчлөгийгбогиносгож,бүтээгдэхүүнийчанарыгнэмэгдүүлж,үйлдвэрлэлийнүрашгийгдээшлүүлжчадна。Эдгээрийгметаллболовсруулах,механикбаинженерчлэл,хими,эмзүй,хүнс,унда,алазер,электроникийнүйлдвэрлэл,нэхмэлэдлэл,цахилгаанхавтан,хагасдамжуулагчийнтуршил,тусныурсгал,вакуумбүрэх,барилгынажилдөргөнөөрашигладаг。


Бүтээгдэхүүнийдэлгэрэнгүй

Бүтээгдэхүүнийпараметрүүд

савлах,тээвэрлэх

гэрчилгээ

түгээмэласуулт

Бүтээгдэхүүнийтанилцуулга

HTS-AцувралынүйлдвэрлэлийнхөргөгчийгихэвчлэнХуванцар,резинүйлдвэрлэлдашигладаг;Энэньхэвнийтемпературыгнарийнхянаж,хэвниймөчлөгийгбогиносгож,бүтээгдэхүүнийчанарыгнэмэгдүүлж,үйлдвэрлэлийнүрашгийгдээшлүүлжчадна。Эдгээрийгметаллболовсруулах,механикбаинженерчлэл,хими,эмзүй,хүнс,унда,алазер,электроникийнүйлдвэрлэл,нэхмэлэдлэл,цахилгаанхавтан,хагасдамжуулагчийнтуршил,туснытийрэлтэт,вакуумбүрэх,барилга,цэргийнсалбартөргөнөөрашигладаг。

Бүх хөргөгчийг адилхан бүтээгээгүй。Үрдүнтэйхөргөх,удаанхугацаандажиллахынтулдтаүүнднайдажболно乐动体育赛事Таныхөргөлтийнбүххэрэгцээндзориулсанхөргөлтийнбүтээгдэхүүн。

乐动体育赛事HERO-TECHньүргэлжчанартай,шилдэг,шийдэлдсуурилсанүйлчилгээгүзүүлдэг。

Өргөдөл

Найдвартай,олонталт,өндөрүрашигтайхөргөлттэй。

乐动体育赛事HERO-TECHхөргөгчньэрчимхүчнийхэмнэлтийгсайжруулсанолонтөрлийнхэрэглээндүнэцэнийгөгдөг。
Дунд人民大会堂、人民群众大会、人民群众大会хэмжээний үйлдвэрийн хөргөлт
Төвийнагааржуулалтынсистем
Хүйтэн өрөө, термостатик

Загварынонцлог
Алдартайбрэндкомпрессор
ТуснэгжньГерманы比泽尔эсвэлТайванийHANBELLбрэндийнхагасгерметикшурагкомпрессорыгашигладаг。Хамгийнсүүлийнүеийн5 - 6патентлагдсаншурагроторынпрофильньмашсайнүрашигтай。
Тохируулахболомжтойхязгааргүйэсвэлнягтшаталсанхүчинчадлынудирдлага,эрчимхүчнийхэмнэлттэй,тогтвортой,чимээгүйажиллахонцлогтой。
Хамгийндэвшилтэтпатентлагдсан,өндөрнарийвчлалтайүйлдвэрлэлийнпроцесс。
Дулаанымоторынтемпературынхяналт,фазындарааллынхяналт,гараардахинтохируулахтүгжээ,тоснытемпературмэдрэгчзэрэгбүрэнухаалагхяналт,хамгаалалт。
R134A,替代工质R407c, R22 (R404A, R507cхүсэлтийндагуу)зэрэголонтөрлийнхөргөлтийнбодис。
Микропрограмчлалынхяналтынсистем
АжүйлдвэрийнPLCтөвлөрсөнудирдлагакомпрессорынхүчинчадлынхяналтынсистемтэйхослуулан,нарийнхянах。
Багатемператур,өндө/брагадаралт,хөлдөлтийнэсрэг,фазындутагдал,фазынэсрэг,хэтачаалал,моторынхэттемператур,тосныдифференциал,урсгалынунтраалга,асааххоцролтоосхамгаалахнэгдсэнхамгаалалт。
Нэмэлтүйлдлийнхэл,цэсудирдах,нэгжийнажиллахтөлөвийгтохируулахадхялбар。
Суулгахадхялбар,найдвартайажиллагаатай
Нягтшаталсанэхлүүлэх,цахилгаандүзүүлэхнөлөөллийгбагасгах。
Тогтвортой,аюулгүйажиллагаатай,чичиргээбагатай,суулгахадхялбар。
Авсаарханбүтэцтэй,зайбагатай,жинбагатай,тээвэрлэх,суурилуулахадхялбар。
Бүрэнутсаархолбогдож,шалгуулж,шалгуулжурьдчиланхүргэлтхийж,суурилуулахцаг,зардлыгхэмнэдэг。

W -хэлбэрийнхөнгөнцагаансэрвээтэйконденсаторньжижигнэгжийндотордулаансолилцооныхангалттайталбайгбаталгаажуулдаг。
·Дотоодутастайзэсхоолойбүхийөндөрүрашигтайууршуулагч。
·Агаарынэзэлхүүнихтэйтэнхлэгийнсэнстэйметаллиртэй。Моторньторноостусгаарлагдсан,яндангийннүхэндметаллаарбэхлэгдсэн
·西门子PLCудирдлага,LCDмэдрэгчтэйдэлгэцийнинтерфейс。
·СтандартзагварньR22, CFC替代工质R407C免费,R410A, R404A, R134Aтөлбөртэй。
·Стандарт \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр өөр“冲撞冲撞”。

Цогцүйлчилгээ

——Процессынбаг:Үйлдвэрийнхөргөлтийнчиглэлээрдунджаар15жилажилласантуршлагатайинженерийнбаг,дунджаар7жилажилласанборлуулалтынбаг,Дунджаар10жилажилласанүйлчилгээнийбаг。

——Тохируулсаншийдлийгүргэлжшаардлагындагуунийлүүлдэг。

3үешаттайчанарынхяналт:оржиржбуйчанарынхяналт,үйлявцынчанарынхяналт,гарахчанарынхяналт。

-Бүх бүтээгдэхүүнд 12 аа а н а н аа а өгнө。Баталгаатхугацаандхөргөгчнийсогогоосүүссэналивааасуудал,асуудлыгшийдэххүртэлүйлчилгээгсаналболгожбайна。

HTS-A75丅

乐动体育赛事英雄科技-渝民支行支行支行支行支行支行支行支行支行支行支行

•Брэндийнхүч:Бид20жилийнтуршлагатайүйлдвэрийнхөргөгчниймэргэжлийн,шилдэгнийлүүлэгчюм。

•Мэргэжлийнудирдамж:Мэргэжлийн,туршлагатайтехникч,борлуулалтынбаггадаадзахзээлдүйлчилгээүзүүлж,шаардлагындагуумэргэжлийншийдлийгсаналболгодог。

•Хурданхүргэлт:1/2мориныхүчтэй- 50мориныхүчтэйагаарынхөргөлттэйхөргөгчийгшууднийлүүлэхээрнөөцөдбайна。

•Тогтвортойболовсонхүчин:Тогтвортойболовсонхүчинньтогтвортой,өндөрчанартайбүтээмжийгхангажчадна。Өндөрчанартайүйлчилгээ,борлуулалтындараахүрдүнтэйдэмжлэгийгхангах。

•Алтанүйлчилгээ:Үйлчилгээнийдуудлагынхариу1цагийндотор,шийдлийг4цагийндоторсаналболгож,гадаададсуурилуулалт,засварүйлчилгээнийбагийгэзэмшдэг。


 • Өмнөх:
 • Дараачийн:

 • Загвар(高温超导- * * *)

  40А

  50А

  60А

  75年А

  85年А

  100年А

  120年А

  150年А

  Хөргөлтийн

  7℃

  ккал/цаг

  96148

  126248

  135622

  181460

  213796

  251464

  294550

  373842

  千瓦

  111.8

  146.8

  157.7

  211.0

  248.6

  292.4

  342.5

  434.7

  12℃

  ккал/цаг

  115412

  151532

  162798

  217752

  256624

  301860

  353460

  448748

  千瓦

  134.2

  176.2

  189.3

  253.2

  298.4

  351.0

  411.0

  521.8

  Оролтынхүч

  千瓦

  36.1

  44.3

  51.2

  67

  76.3

  88.3

  105.5

  131.6

  Цахилгаанэхүүсвэр

  ph值380 v ~ 415 v / 50 hz 60赫兹

  Хөргөгч Төрөл

  R22

  Цэнэглэх

  公斤

  28

  35

  42

  52

  60

  70

  84

  105

  Хяналт

  Термостатиктэлэлтийнхавхлага

  Компрессор Төрөл

  Хагасгермерметикшураг

  хүч

  千瓦

  33.7

  41.9

  46.4

  60.6

  69.9

  80.3

  95.9

  118.8

  Эхлэхгорим

  Y -△

  Хүчинчадлынхяналт

  0-25-50-75-100

  Ууршуулагч Төрөл

  Бүрхүүл (ss хавтан)

  Хөргөсөнусныхэмжээ

  м³/цаг

  18

  23.6

  25.7

  34.4

  40.5

  46.4

  55

  69.5

  Усныдаралтынуналт

  кПа

  32

  35

  38

  42

  45

  43

  43.3

  41

  Хоолойнхолболт

  инч

  3.

  3.

  3.

  3.

  3.

  4

  4

  5

  Конденсатор Төрөл

  агаарынхөргөлттэйтөрлийнөндөрүрашигтайсэрвээтэйзэсхоолой

  Фен Төрөл

  Их хэмжээний

  Хүч

  千瓦

  0.6 * 4

  0.6 * 4

  0.8 * 6

  0.8 * 8

  0.8 * 8

  0.8 * 10

  0.8 * 12

  0.8 * 16

  Агаарынхэмжээ

  м³/цаг

  40000

  50000

  60000

  80000

  90000

  100000

  116000

  135000

  Аюулгүйбайдлынтөхөөрөмж

  Компрессорындотоодхамгаалалт,хэтгүйдлийнхамгаалалт,өндө/брагадаралтынхамгаалалт,хэттемпературынхамгаалал,турсгалынхурдныхамгаалалт,фазындараалал/фазындутагдлынхамгаалалт,доодтүвшнийхөргөлтийнхамгаалалт,хөлдөхөөсхамгаалах,яндангийнхэтхалалтаасхамгаалах

  Хэмжээ Урт

  毫米

  2180

  2350

  2650

  3310

  3470

  4090

  4870

  6450

  Өргөн

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  Өндөр

  毫米

  2050

  2050

  2050

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243

  Цэвэржин

  公斤

  1300

  1600

  1900

  2350

  2550

  2800

  2950

  3200

  Гүйлтийнжин

  公斤

  1450

  1750

  2100

  2550

  2800

  3050

  3250

  3500

  Дээрхтехникийнүзүүлэлтүүдньдараахдизайнынөхцлүүдийндагуубайна。

  1. Хөргөсөнусныоролт/гаралтынтемператур12℃/ 7%
  2. Хөргөх

  高温超导- 170 -广告-ээстомзагварньмодульчлагдсанзагварюм。

  Биднэмэлтмэдэгдэлгүйгээртехникийнүзүүлэлтүүдийгөөрчлөхэрхтэй。

  Загвар(高温超导- * * *)

  МЭ80

  МЭ100

  120年МЭӨон

  150年МЭӨон

  170年МЭӨон

  200年МЭон

  240年МЭон

  300年МЭӨон

  Хөргөлтийн

  7℃

  ккал/цаг

  192296

  252496

  271244

  362920

  427592

  502928

  589100

  747684

  千瓦

  223.6

  293.6

  315.4

  422.0

  497.2

  584.8

  685.0

  869.4

  12℃

  ккал/цаг

  230824

  303064

  325596

  435504

  513248

  603720

  706920

  897496

  千瓦

  268.4

  352.4

  378.6

  506.4

  596.8

  702.0

  822.0

  1043.6

  Оролтынхүч

  千瓦

  73.8

  93.4

  102.4

  134.0

  152.6

  176.6

  211.0

  263.2

  Цахилгаанэхүүсвэр

  ph值380 v ~ 415 v / 50 hz 60赫兹

  Хөргөгч Төрөл

  R22

  Цэнэглэх

  公斤

  28 * 2

  35 * 2

  42 * 2

  52 * 2

  60 * 2

  70 * 2

  84 * 2

  105 * 2

  Хяналт

  Термостатиктэлэлтийнхавхлага

  Компрессор Төрөл

  Хагасгермерметикшураг

  хүч

  千瓦

  33.7 * 2

  41.9 * 2

  46.4 * 2

  60.6 * 2

  69.9 * 2

  80.3 * 2

  95.9 * 2

  118.8 * 2

  Эхлэхгорим

  Y -△

  Хүчинчадлынхяналт

  0-25-50-75-100

  Ууршуулагч Төрөл

  Бүрхүүл (ss хавтан)

  Хөргөсөнусныхэмжээ

  м³/цаг

  35.6

  46.8

  50.8

  68

  80

  92.8

  110.6

  139

  Усныдаралтынуналт

  кПа

  45

  43

  43

  41

  42

  45

  42

  46

  Хоолойнхолболт

  инч

  3.

  4

  4

  5

  6

  6

  8

  8

  Конденсатор Төрөл

  агаарынхөргөлттэйтөрлийнөндөрүрашигтайсэрвээтэйзэсхоолой

  Фен Төрөл

  Их хэмжээний

  Хүч

  千瓦

  0.8 * 8

  0.8 * 12

  0.8 * 12

  0.8 * 16

  0.8 * 16

  0.8 * 20

  0.8 * 24

  0.8 * 32

  Агаарынхэмжээ

  м³/цаг

  80000

  1000000

  116000

  135000

  165000

  200000

  236000

  276000

  Аюулгүйбайдлынтөхөөрөмж

  Компрессорындотоодхамгаалалт,хэтгүйдлийнхамгаалалт,өндө/брагадаралтынхамгаалалт,хэттемпературынхамгаалал,турсгалынхурдныхамгаалалт,фазындараалал/фазындутагдлынхамгаалалт,доодтүвшнийхөргөлтийнхамгаалалт,хөлдөхөөсхамгаалах,яндангийнхэтхалалтаасхамгаалах

  Хэмжээ Урт

  毫米

  3310

  4570

  4870

  6450

  3470 * 2

  4090 * 2

  5650 * 2

  6450 * 2

  Өргөн

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  Өндөр

  毫米

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  Цэвэржин

  公斤

  2500

  2950

  3350

  4100

  4350

  4750

  5200

  5700

  Гүйлтийнжин

  公斤

  2800

  3250

  3750

  4500

  4850

  5250

  5800

  6300

  Дээрхтехникийнүзүүлэлтүүдньдараахдизайнынөхцлүүдийндагуубайна。

  1. Хөргөсөнусныоролт/гаралтынтемператур12℃/ 7%
  2. Хөргөх

  高温超导- 170 -广告-ээстомзагварньмодульчлагдсанзагварюм。

  Биднэмэлтмэдэгдэлгүйгээртехникийнүзүүлэлтүүдийгөөрчлөхэрхтэй。

  包装货物

  证书

  А1:Таманайтөслийнзагварыгсаналболгоходтусалжчадахуу吗?
  А1:Тиймээ,бидэнднарийнширийнзүйлийгшалгаж,тандтохирохзагварыгсонгохинженербайна。Дараахьзүйлдүндэслэн:
  1) Хөргөх хүчин;
  2)Хэрэвтамэдэхгүйболтаөөрийнмашиндзарцуулсанурсгалынхур,дашиглажбуйхэсгээсгарахтемператур,температурыгсаналболгожболно;
  3)Орчнытемператур;
  4)Хөргөлтийнтөрөл,R22,э替代工质R407cсвэлбусад,тодруулнауу;
  5)Хүчдэл;
  6)Хэрэглээнийсалбар;
  7) Шахуургын;
  8) Бусад。

  Асуулт2:Бүтээгдэхүүнээхэрхэнсайнчанартайболгохвэ吗?
  A2: CEгэрчилгээтэйманайбүхбүтээгдэхүүн,манайкомпаниISO900чанарынудирдлагынтогтолцоогчанддагажмөрддөг。Бид丹佛斯,科普兰、三洋、比泽尔,HANBELLкомпрессор,施耐德цахилгаанэданги,丹佛斯/艾默生хөргөлтийнэдангизэрэгдэлхийдалдартайбрэндийндагалдаххэрэгслийгашигладаг。
  Нэгжийгбагцлахынөмнөбүрэншалгаж,баглаабоодлыгсайтаршалгана。

  Q3: Баталгаат хугацаа вэ вэ?
  A3:Бүхэдангиудын1жилийнбаталгаа,Насантуршдаахөдөлмөрэрхлээгүй!

  Q4: Та үйлдвэрлэгч мөн үү?
  А4:Тиймээ,бидүйлдвэрлэлийнхөргөлтийнбизнест23гаруйжилажиллажбайна。Шенженхотодбайрладагманайүйлдвэр;Бидэнтэйхүссэнүедээзочлохыгурьжбайна。Мөн хөргөгчний дизайны职工大会。

  Q5: Би яаж захиалга өгөх вэ?
  A5: sales@sz乐动体育赛事hero-tech.comцахимшуудангаарбидэндлавлагааилгээж,+ 86 15920056387厘米/秒дугаараарбидэнтэйшуудхолбогдоорой。

 • ХОЛБООТОЙБҮТЭЭГДЭХҮҮН

   Baidu
   map