הִיסטוֹרִיָה.

展史

乐动体育赛事英雄科技集团有限公司הוקמהבשנת1997,ומשולבתעםצוותמו"פ,依地,שיווקווקירותותיצעדצעדרצעד

乐动体育赛事英雄科技הקיםמפעלפעלבשנג,סיןן2010。

乐动体育赛事英雄科技קיבלהבלהתעודתתעודתלצרתמסדרתHTIו-HTSבשנת2011。

乐动体育赛事英雄科技עברהההמכתמתISO9001-2008ב-2013。

מפעל英乐动体育赛事雄科技התרחבחבחבחב-2000מ"רב-2012והתנפחוהתנפח-4000מ"רב-2016。

מאראמכירותות英雄科技ה乐动体育赛事גיתע-4,000,000.00דולרארה"בב-2018。

乐动体育赛事英雄科技השיגהאתההסמהמיתמיתתרגוניהיי-טקבשנת2019。

Baidu
map