պատմություն

展史

乐动体育赛事Hero-Tech Group Company Limited-ըհիմնադրվելէ1997թվականինեւքայլառքայլէr&dթիմի,արտադրության,շուկայավարմանեւտեխնիկականսպասարկմանսպասարկման:

乐动体育赛事英雄技术գործարանըգործարանըէշենժեն,չինաստան,2010թ。

乐动体育赛事英雄科技 - ըստացելէէվկայագիրhtiեւhtsսերիաներիչիլերներիհամարհամարհամարհամարթ。

乐动体育赛事英雄技术 - նանցելէiso9001-2008սերտիֆիկացում2013թվականին:

乐动体育赛事Hero-Techգործարանը2012թվականինընդլայնվելէմինչեւ2000մ³,իսկ2016թվականին,4000մ³:

乐动体育赛事英雄技术 - իվաճառքիշրջանառությունը2018թվականինհասելէ4,000,000.00ամնդոլարի:

乐动体育赛事英雄科技 - ըստացելէէազգայինտեխնոլոգիաներիձեռնարկությանսերտիֆիկացում2019թվականին:

Baidu
map