تعدلاتجشنوارهبیار7تا22صورة

عدان,

ماتعطیلاترااد7صورةبراءبراءبارفافصواسمشریکوازواسفورةارفودراآغرادهواهیمشركسواهیازرادوازازرازاززازاززاززازماززارادرازارداددادخوازاةرازازاةادصواز文واز文盖دواز文

شرفورتنیافصورةباسمارةتلفن15920056387 +86تمازبكرة。

باتصرواخترام,

深圳市英雄科技融合乐动体育赛事设备有限公司

ایایشنه:ساستمان34,ساریکنعتیکاسانستیان,شاجینى,بازوان,شنژن,روابطعمومةین。

T:+ 86-755-81737187 F:+ 86-755-81737144 33696222

M:+86 15920056387 e:lydia.yang@waterchiller-china.com

وبساستskype:lydia915:https://www.waterchiller-china.com/


زمانارسال:دسامبر-14-2018
  • قبلی:
  • بعد:

  • Baidu
    map