История

发展史

乐动体育赛事英雄科技集团股份有限公司е с и зда ена през 1997 г。иеинтегрирана研发ески,ппроизводство,маркетингитехническообслужванестъпкапостъпка。

乐动体育赛事Hero-TechосновавафабрикавШЕНЖЕН,КИТАЙпрегз2010。

乐动体育赛事公元Hero-TechполучисертификатзаохладителиотсериятаHTIи高温超导прегз2011。

乐动体育赛事Hero-Techпреминасертифициранеппоiso9001 - 2008регз2013。

ЗаводътH乐动体育赛事ero-Techсеразширидо2000 m³прегз2012。и аз з и и до 4000 m³през 2016 г。

ОборотътотпродажбинаHero乐动体育赛事-Techдостигна4 000 000 00美元прегз2018。

乐动体育赛事Hero-Techполучинационалниясертификатзависокотехнологичнопредприятиепрегз2019。

Baidu
map